Certificarile noastre

MANAGEMENTUL CALITĂȚII

Certificare ISO 9001:2008 şi ISO 9001:2015 – Sisteme de management al calităţii

Calitatea este fără îndoială un factor esenţial din perspectiva globalizării şi competiţiei internaţionale. Standardul ISO 9001 specifică cerințele generale pentru dezvoltarea, implementarea și îmbunătățirea sistemelor de management al calității, în scopul de a satisface cerințele clienților; are în vedere o abordare bazată pe managementul proceselor  organizaţiei şi, de aici, o structură mult mai logică, orientarea către client şi evaluarea satisfacţiei acestuia, precum şi angajamentul top managementului pentru o îmbunătăţire continuă.

Prin aplicarea noului standard ISO 9001:2015 creşte calitatea şi îmbunătăţirea continuă prin faptul că managementul calităţii poate fi acum complet integrat şi aliniat cu strategia organizaţiei.

GRIJA PENTRU MEDIUL ÎNCONJURĂTOR

Toya Transport pune accent pe protejarea mediului înconjurător, fapt dovedit de investițiile făcute în reînoirea parcului auto de câte ori este necesar. Toate autoutilitarele achiziționate sunt noi, Euro 5 și Euro 6, în concordanță cu normele europene, şi nu sunt folosite mai mult de 3 ani de la achiziţionarea acestora.

Certificare ISO 14001:2015 – Sisteme de management de mediu

ISO 14001 solicită unei organizaţii să declare ceea ce face în privinţa controlării şi reducerii impactului său asupra mediului înconjurător; să realizeze în practică ceea ce a declarat în politica sa de mediu; să înregistreze ceea ce s-a întamplat; şi să înveţe din experienţe.

SECURITATEA INFORMAŢIEI

Certificare ISO 27001:2013 – Sisteme de Management al Securităţii Informaţiei

Implementarea sistemului de management pentru securitatea informatiei şi certificarea ISO 27001 a companiei demonstrează angajamentul pentru protecţia datelor procesate, continuitatea activităţilor şi respectarea legislaţiei naţionale şi internaţionale în domeniu.

Standardul are la bază următoarele principii care definesc securitatea informaţiei: confidenţialitatea, integritatea şi disponibilitatea informaţiei. Abordarea acestui standard asigură o securitate pe termen lung bazându-se pe implementarea de politici, proceduri şi metode de securitate destinate protejării informaţiilor şi resurselor organizaţiilor. Prin reducerea la maximum a riscurilor se garantează că sistemul de management este funcţional şi îndeplineşte cerinţele operaţionale ale companiei, aşteptările clienţilor şi se conformează legislaţiei în vigoare.